author 0 252 319 01 09

İlanları karşılaştırın

Hangi Tapular Haczedilemez?

Hangi Tapular Haczedilemez?

Haciz, bir alacaklının alacağını tahsil edebilmek amacıyla borçlunun parasına ya da malına icra dairesince el konulması işlemidir. Diğer bir ifadeyle, haciz işleminde amaç borçlu kişinin borcunu karşılayacak tutardaki menkulüne, gayrimenkulüne  ya da üçüncü taraflardaki hak ve alacaklarına kısıtlama getirilmesidir. Hacizle ilgili hükümler, İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunu, hacizde takip edilmesi gereken adımları, haczedilebilir menkul, gayrimenkul ve alacakları ve haczedilemez olanları hükme bağlamıştır. Peki hangi tapular haczedilemez?

Alacaklının haciz yoluna başvurması

Bir alacaklı, borçludan alacağını tahsil edemediği takdirde borçlunun mallarına haciz koydurarak alacağını tahsil etme yoluna gidebilir. Haciz, cebri icra yoluyla borçlunun borcunu ödemesini sağlar. Haciz yolu ile alacağın tahsil edilmesine ilişki usul ve kurallar yasayla belirlenmiştir. Genel olarak borcunu vadesinde ödemeyen borçlu için alacaklı, icra dairesine başvurarak ödeme emri gönderir. Ödeme emrine süresi içerinde itiraz edilmemesi ya da mal beyanında bulunulmaması halinde icra takibi kesinleşir. İcra takibinin kesinleşmesi sonrasında alacaklı borçlunun malvarlığı ve hak ve alacakları için haciz talep eder.

Alacağın haciz yoluyla tahsil edilmesi

İcra müdürlüğünün alacaklının haciz talebini yerinde bulması sonucunda haciz işlemi başlamış olur. Bu aşamada borçlu adına kayıtlı tapular, araçlar, ortak olunan şirketler, borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları araştırılır. Borçlu kişi çalışıyorsa maaşına ilişkin bilgi edinilir. Bu kalemlerin tümüne haciz konabilir. Haciz işlemlerin yapılması için gerekli olan tüm masraflar alacaklı tarafından peşin olarak ödenip borçlunun dosyasına alacak kalemi olarak işlenir.

Hangi tapular haczedilemez?

Haciz, alacaklı lehine tesis edilen bir işlemdir. Yani alacaklının borcunun tahsil etmek amacıyla borçlunun  malvarlığına kısıtlama konmasıdır. Ancak haciz işleminde borçlunun ve üçüncü kişilerin de hakları gözetilir. Örneğin; İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen haczi olanaklı olmayan haklar ve mallar, borçluya alacaklıya karşı koruma sağlamaktadır. Buna göre borçlunun haline münasip evi haczedilemez mallar arasında sayılmıştır.

Basit anlatımıyla, borçlunun haline münasip ev kavramı, borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yeten, sosyal ve mali konumunu koruyan meskeni ifade etmektedir. Haline münasip kavramı aynı zamanda bu ihtiyaçları karşılayan asgari niteliği tanımlamaktadır.

Sonuç olarak haciz işlemi, borcunu istekli olarak ödemeyen borçluya karşı alacaklının alacağını tahsil etmesine imkan tanıyan bir cebri icra yöntemidir. Bu yolla tahsilatta alacaklı, borçlunun menkullerini, gayrimenkullerini ve üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklarını haczetme yoluna gidebilir. Ancak ilgili yasada haczi mümkün olmayan mal ve haklar da sınırlı olarak sayılmıştır. Borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yeten mesken ise haczedilemez mallar arasında yer almaktadır.

milliyetemlak.com

Benzer Haberler

Evin değerini artıracak yöntemler nelerdir?

İstanbul veya Ankara gibi gayrimenkul yatırımının çok aktif olduğu ve her gün binlerce...

Okumaya Devam..

Yatırım İçin Ev Almayı Düşünenlere Tavsiyeler

Emlak satın almak en akıllı yatırımlardan biri olarak gösterilir. Kâr getirecek, kirası ile...

Okumaya Devam..

İş Yerini Kolayca Satmak İçin Öneriler

Yatırım ve kâr etme amaçlı satın aldığınız veya hali hazırda kullanmakta olduğunuz iş...

Okumaya Devam..

Yazıya yorum yapın

Satın Alınan Evin Değeri Ne Kadar Sürede Katlanır?

Gayrimenkul sektöründe son yıllarda gerçekleşen düzenlemelerin yanı sıra konut kredisi faiz oranlarının...

2018 İçin İlham Verecek Dekorasyon Fikirleri

İster küçük bir stüdyo dairede oturun ister villada, evinizde yapacağınız...

Kapat