author 0 252 319 01 09

İlanları karşılaştırın

Miras Kalan Ev Nasıl Kiraya Verilebilir?

Miras Kalan Ev Nasıl Kiraya Verilebilir?

Medeni Kanun gereği, vefat eden kişinin tüm malvarlığı ve hakları, yasal varislerine kalır. Bu yasal varislerin, hak ve sorumlulukları ise Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenir.

Miras kalan taşınmaz bir ev ise, bu noktada mirasçılar birlikte hareket etmelidir. Bu gayrimenkulun paylaşımı konusunda fikir ayrılıkları ya da memnuniyetsizlikler varsa, vasiyetin iptali ya da ortaklığın giderilmesi için dava açmaları mümkündür.Eğer mirasçılar ortak hareket edebilecek durumdaysa, miras kalan evi satabilir ya da kiraya verebilir. Miras kalan ev kiralanacaksa; tüm mirasçılar kararda söz hakkı sahibidir.

Miras kalan ev, zaten kiracılı ise kira sözleşmesinde düzenleme yapılmalıdır. Kiracı ve tüm hak sahibi mirasçılar arasında kira dönemi ve bedeli belirlenmelidir. Her varis kiradan, payı oranında faydalanır. Ortaklık halinde sahip olunan konutlarda, oluşabilecek sorunlardan kaçınmak için; kira ödemesi, bankadan mümkünse hissedarların ortak hesabına yapılmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, dekontun açıklama bölümüne tüm hissedarların adı yer almalıdır.

Paydaşlar arası anlaşmazlıklar nasıl çözülür?

Çeşitli anlaşmazlıkların yaşandığı, kiranın tahsil edildiği ancak, mirasçıların payları oranında kira bedelinden faydalanamadığı durumlarda, kira gelirini tekeline alan mirasçıya, diğer mirasçılar ecrimisil davası açabilir.

Anlaşmazlıkları çözmenin bir diğer yolu ise, mirasın paydaşlarının, paydaşlığın giderilmesi davası açmasıdır. Bu davada iki yol izlenir. Biri, herkesin mahkemece belirlenecek bir yöntem ile payına düşeni alması; diğeri ise taşınmazın satılarak, satış bedellerinin paydaşlara dağıtılması şeklindedir.

2018 yılı için Veraset ve İntikal Vergisi Açıklandı

Öncelikle ister miras ister kişinin kendi kazanımı olsun, bütün kazanımlar vergiye tabidir. Veraset yoluyla yani mirasçı olarak hak elde eden kişiler, veraset ve intikal vergisi mükellefi haline gelirler. Mirasçı oldukları dört ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermeleri gereklidir. Her sene vergi için belirlenen kira sınır tutarına, istisna haddi denir; eğer bir gayrimenkulden elde edilen aylık kira bedeli, bu belirlenen istisna haddini aşarsa, mal sahibi vergi vermek durumunda kalır.

Mirasçıların gelirleri, bu istisna haddinin altında olsa dahi, beyanname vermeleri şart tutulmuştur. Ardından yapılan hesaplamalarla, istisnalar düşülür ve kalan tutar üzerinden vergi hesaplanır.

Ocak 2018 itibarıyla açıklanan, veraset yoluyla intikallerdeki vergi oranları aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak:

Matrah Vergi Oranı
ilk 240 000 TL için %1
sonra gelen 570 000 TL için %3
sonra gelen 1.270 000 TL için %5
Sonra gelen 2.200 000 TL için %7
Matrahın 4.280 000 TL’yi aşan bölümü için %10

Benzer Haberler

Ev Kiralarken Ne Kadar Kapora Verilir?

Yeni bir eve taşınmak çoğu zaman kendimizi yenilememizi sağlasa da, kiralık ev bulmak...

Okumaya Devam..

Mutfakları Yenilemenin Tam Sırası!

Biliyorsunuz yaz mevsimi yenilenme mevsimidir! Tatiller ve güneşli havalarla kışın yoğun...

Okumaya Devam..

Taşınmadan Önce Mutfağınızda Yapmanız Gereken Şeyler

Her ne kadar yepyeni bir hayata adım atmanızı sağlasa da taşınmak yorucu ve meşakkatli bir...

Okumaya Devam..

Yazıya yorum yapın

Emlak satarken, kiralarken kritik noktaya dikkat!

Gayrimenkul ilanlarının fotoğrafları, internet üzerinden gayrimenkul arayanlar için en belirleyici...

Ofis Masanıza Düzen Getirecek Öneriler

Ofis masası düzeni çalışanın motivasyonu ve çalışma verimi içim önem taşıyor....

Kapat