author 0 252 319 01 09

İlanları karşılaştırın

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Evden Çıkartabilir Mi?

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Evden Çıkartabilir Mi?

Kiracılı bir ev satın aldığınızda, kiracının önceki ev sahibiyle yaptığı kira kontratını da kabul etmiş olursunuz. Bu noktada, öncesinde kiracı ile anlaşmanın yollarını aramak en faydalı çözümdür. Zira, yasalar da kiracıyı koruma taraftarı olduğu için, çözüm süresi uzayacaktır. Kiracının kontratını ve tapuda şerh olup olmadığını kontrol ederek, kontrat süresinin dışına çıkıp daha kısa sürede evi […]

Ev alım satım işlemleri nasıl yapılır?

Ev alım satım işlemleri nasıl yapılır?

Oturum ya da yatırım amaçlı olsun ilk defa ev alacak kimselerin ev alım satım işlemlerinde bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Sürecin bilinmesi ve gerekli olan evrakların temin edilmesi, ev alım satım işlemlerinin uzamadan hallolmasını sağlıyor. Ev alım satım işleminde “satın alınacak eve karar verme” süreci uzun sürüyor. Seçenekler arasında bulunan evlerin büyüklüğünün ve lokasyonunun yanı […]

Ev Kiralamak İçin En Uygun Aylar Hangileridir?

Ev Kiralamak İçin En Uygun Aylar Hangileridir?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK), yıllık hane halkı bütçe araştırması sonuçlarında, birinciliği her daim kira gideri alır. Kira giderlerini anlamlı bir şekilde dengelemek ve yıllık artış oranlarından minimum etkilenmek için, hane halkının en büyük gider kalemi konusunda doğru karar verebilmek gerekiyor. Bu noktada da, ev kiralamak için en uygun ayları doğru tespit edip, ona göre hareket […]

Hangi Tapular Haczedilemez?

Hangi Tapular Haczedilemez?

Haciz, bir alacaklının alacağını tahsil edebilmek amacıyla borçlunun parasına ya da malına icra dairesince el konulması işlemidir. Diğer bir ifadeyle, haciz işleminde amaç borçlu kişinin borcunu karşılayacak tutardaki menkulüne, gayrimenkulüne  ya da üçüncü taraflardaki hak ve alacaklarına kısıtlama getirilmesidir. Hacizle ilgili hükümler, İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunu, hacizde takip edilmesi gereken adımları, haczedilebilir menkul, gayrimenkul […]